Länsi-Saharan itsenäisyystaistelu solidaarisuuden kärjessäSpartacus-säätiö tekee sahrawien asiaa tunnetuksi yhteistyössä muiden suomalaisten solidaarisuustoimijoiden kanssa, auttaa sahraweja pakolaisleirillä varustamalla nuorten taiteilijoiden studiota erillisellä siihen suunnitellulla hankkeella ja alkaa kerä alkuvuodesta 2020 julkaistavalla   vetoomuksella allekirjoituksia sahrawien asian puolesta.  

Spartacus-säätiö tukee Polisarion pyrkimystä vapautua Marokon miehityksestä ja luoda itsenäinen Länsi-Saharan valtio. 

Spartacus-säätiö on erittäin tyytyväinen kehitykseen, jossa Suomen eduskunta on perustanut Länsi-Sahara ystävyysryhmän (2019). 

Afrikan viimeinen siirtomaa 

Marokko on vuodesta 1975 miehittänyt Länsi-Sahraa. Yhdistyneiden kansakuntien (YK):n tavoite on järjestää kansanäänestys Länsi-Saharan itsemääräämisoikeudesta. 

Länsi-Saharan vapautusrintama, Polisario on sahrawi-kansan virallinen edustaja, joka edistää sahrawien taistelua omasta valtiosta. Suomessa Polisarion edustaja on Menna Lehbib. 

Solidaarisuustoimijoiden yhteistyötä 

Spartacus-säätiö haluaa toiminnallaan edistää suomalaisen kansalaisyhteiskunnan erilaisten toimijoiden yhteistyötä Länsi-Saharan solidaarisuustyössä. Voimistamaan yhteistyötä Spartacus-säätiö ja PAND taiteilijat rauhan puolesta kutsuvat muita Länsi-Saharan solidaarisuudesta kiinnostuneita kansalaisjärjestöjä ja yksittäisisä aktivisteja mukaan suunnittelemaan yhteistyötä

Järjestöillä on aloite tehdä toukokuusta näkyvä Länsi-Saharan solidaarisuuskuukausi. Järjestöt kutsuvat kaikkia kiinnostuneita keskustelemaan mitä toukokuun solidaarisuuskuukausi voisi tarkoittaa ja ottamaan Pandilaa* omakseen.  

Alkuvuodesta 2020 joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina kokoontuu Pandilassa* kaikille solidaarisuudesta ja kansalaisjärjestötekemisestä kiinnostuneille tarkoitettu suunnitteluryhmä. Ryhmä kokoontuu kello 17-18.30 *Pandilassa osoitteessa Pengerkatu 22, Helsinki – Tervetuloa! 

Länsi-Saharan solidaarisuuskuukausi 2020 

Spartacus-säätiöllä ja PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestöillä on koko kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja yksittäisille aktivisteille suunnattu aloite tehdä toukokuusta sahrawi-solidaarisuuden kuukausi. PAND tarjoaa omaa tilaansa Pandilaa Helsingin Pengerkatu 22 solidaarisuuskuukauden toimintakeskukseksi, tapahtumapaikaksi ja infopisteeksi. Mukaan tulevia tahoja ja toimijoita toivotaan itse ja yhdessä ideoimaan solidaarisuustoimintaa Pandilaan, Helsinkiin ja miksi ei koko Suomeen. 

Vetoomus päättäjille Länsi-Saharan vapauttamiseksi 

Alkuvuodesta 2020 on julkaistu vetoomus Länsi-Saharan asian puolesta. Vetoomukseen kerätään allekirjoituksia, jotka toimitetaan loppuvuodesta Suomen eduskunnalle ja Euroopan Unionin parlamenttiin. 

Spartacus-säätiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että Länsi-Sahara vapautuu Marokon miehityksestä. Spartacus-säätiö vetoaa kaikkiin päättäjiin niin Suomessa kuin Euroopan Unionissa, että YK:n esittämä sahrawien kansanäänestys järjestetään välittömästi ja sahrawi-kansa voisi itse alkaa päättää omasta kehityksestään ja tulevaisuudesta.  

Solidaarisuus on haaste suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle, että puheista tulisi todellisia tekoja, joilla Länsi-Saharan itsenäisyyspyrkimyksistä tulisi pian totta. 

Vetoomuksen tekstissä Spartacus-säätiö vetoaa Eduskunnan puhemieheen, että Länsi-Saharan asiaan kiinnitettäisiin huomiota kansainvälisten asioiden foorumin täysistuntokeskustelussa ja että Länsi-Saharan itsenäisyys ja kansanäänestys nousisi eduskunnan valiokuntien teemaksi, joita valtuuskunnat voisivat omilla toimialoillaan kansainvälisillä foorumeilla korostaa 

Spartacus-säätiön vetoomuksessa vaaditaan EU-parlamentin jäseniä ja parlamenttiryhmiä saattamaan Marokon ja EU:n sopimukset uudelleen harkintaan, ellei Marokko lopeta Länsi-Saharan miehitystä.

Taiteen tekemisestä apua pakolaisleirille 

“Nuorten taiteilijoiden studio” on Spartacus-säätiön kehitysyhteistyön ja solidaarisuuden hanke, jolla kerätään varoja taiteilijoiden; muusikoiden ja kuvantekijöiden ministudion varustamiseen Länsi-Saharan pakolaisleirillä Bojadorissa.  

Hankkeen avulla monimutkaisesta maailmasta ja isoista tavoitteita tulee suomalaisille aktivisteille ihmisen kokoista, ymmärrettävää ja konkreettista tekemistä. Musiikin, videoiden ja kuvien tekemistä tulee sahrawi-taiteilijoille ajattelun, maailman ymmärtämisen ja pakolaisleirin todellisuudessa pärjäämisen välineitä.  

Saavuttaakseen hankkeen tavoitteen Spartacus-säätiö kerää rahaa (Rahankeräyslupa) ja järjestää PAND:in ja muiden yhteistyötahojen kanssa taide- kulttuuri ja solidaarisuustilaisuuksia, joiden tuotto käytetään “Nuorten taiteilijoiden studion” varustamiseen. 

Tee lahjoitus ja tue nuorten sahrawi-taiteilijoiden studion rakentamista!

Spartacus-säätiön solidaarisuustili

Danske Bank FI46 8000 1501 4100 71
Rahankeräyslupa RA/2019/586