Solidaarisuusvetoomus Länsi-Saharan vapauttamiseksi


Me allekirjoittaneet pyrimme kansalaisyhteiskunnan, taiteen, kulttuurin, poliittisin ja rauhanomaisin keinoin vaikuttamaan siihen, että Länsi-Saharan asia ja sahrawi-kansan ääni kuuluisi nykyistä paremmin.  Tavoitteemme on Länsi-Saharan vapautuminen Marokon miehityksestä ja että  sahrawi-kansa voisi itse alkaa päättää omasta kehityksestään ja tulevaisuudesta.

Vetoamme kaikkiin päättäjiin Suomessa ja Euroopan Unionissa, että Länsi-Saharan asia nostetaan esille hiljaisuudesta ja YK:n esittämä kansanäänestys itsenäisestä Länsi-Saharasta voitaisiin järjestää.

Näemme solidaarisuuden käytännön yhteistyön ja tekemisen haasteena.  Vetoamme kansalaisyhteiskunnan erilaisiin toimijoihin, kansalaisjärjestöihin, yksittäisiin aktivisteihin, taiteilijoihin, AY- ja rauhanliikkeeseen sekä tavallisiin kansalaisiin osoittamaan solidaarisuutta Länsi-Saharan asialle. Haluamme, että puheista tulisi todellisia tekoja, jotka edistävät Länsi-Saharan itsenäisyyspyrkimyksistä ja sahrawien jaksamista.

Vetoamme, että eduskuntaan perustettu Länsi-Sahara ystävyysryhmä edistää dialogia Suomen ja Länsi-Saharan välillä ja että Suomi toimillaan edistäisi Länsi-Saharan itsenäisyyspyrkimyksiä. Vetoamme eduskunnan puhemieheen, että Länsi-Saharan asiaan kiinnitettäisiin huomiota eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin täysistuntokeskusteluissa ja että kansanäänestyksen aikaansaaminen Länsi-Saharassa nousisi eduskunnan valiokuntien teemaksi, jota valtuuskunnat voisivat omilla toimialoillaan kansainvälisillä foorumeilla korostaa.

Vetoamme EU-parlamenttiin, sen jäseniin ja parlamenttiryhmiin, että ne päättävät harkita uudelleen Marokon ja EU:n väliset sopimukset, ellei Marokko lopeta Länsi-Saharan miehitystä.


Allekirjoituksia kerätään vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen vetoomus toimitetaan Suomen eduskunnalle ja EU:n parlamentille.                                                                                                                               

JP (Juha-Pekka) Väisänen                      Antti Seppänen 
Puheenjohtaja, Spartacus-säätiö                 Puheenjohtaja, PAND taiteilijat rauhan puolesta

Allekirjoita vetoomus tästä linkistä