Sote-hanke, ketä se koskee? Mitä se muuttaa?

Spartacus-säätiö toteutti 2020 Tradekan rahoituksella keskusteluja, työskentelyä ja artikkeleiden kirjoittamista Sote-hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista ihmisten arkeen. Tälle sivulle on koottu osa vuoden aikana kertyneestä materiaalista. Työ ja tekeminen aiheen parissa jatkuu vuonna 2021 kuten Sote-lainsäädännön sorvaaminenkin.


Uudenmaan sote-esitys herättää kysymyksiä muuallakin

Uudellemaalle esitetään sote-erillisratkaisua, jossa viisi itsehallinnollista aluetta vastaa sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä. Kiireellisestä, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta vastaa HUS-kuntayhtymä.

💉

Lähipalvelut ja rahoitus uuden sote-esityksen ongelmana

Kuinkahan moni kansanedustaja ja kuntien valtuutettu lukee lausunnoille lähetetyn 1 200 sivun esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä sekä sote-maakuntien perustamisesta? Pelkästään lakipykäliä on 258 sivua.

💉


Sote-esitykseen tarvitaan muutoksia, täydennystä ja rahaa

Sote-uudistus pitää viedä maaliin, mutta hallituksen esittämään lakipakettiin tarvitaan muutoksia ja sen rinnalle muita uudistuksia. Näin voi vetää yhteen sote-uudistuksen uuden vaiheen haasteita arvioineen nettiseminaarin antia.

💉


Sote-esitys muuttui, mutta perusongelmat jäivät

Lausuntokierroksella esitetty kritiikki sai hallituksen tekemään monia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevan esityksen yksityiskohtiin. Korjausta ei kuitenkaan tullut perusongelmiin: sote-peruspalvelut siirretään kokonaan pois kunnista (poikkeuksena Helsinki), palvelujen rahoitus heikentyy, sosiaalipalveluja laiminlyödään ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet vähenevät.

💉


Eduskunta aloitti sote-esityksen käsittelyn

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen käsittely eduskunnassa alkoi joulun alla lähetekeskustelulla. Hallituspuolueet kehuivat pitkään valmistellun esityksen etenemistä ja oppositio puolestaan arvosteli hallinto- ja rahoitusmallia, joita oli itsekin edellisessä hallituksessa ajanut. Oikeisto kritisoi myös kokonaisulkoistamisen rajoittamista.