Taide- ja kulttuurijärjestöt vetoavat päättäjiin Länsi-Saharan kansanäänestyksen järjestämiseksi

 
Kuvassa vasemmalta tanssitaiteilija ja PANDin puheenjohtaja Antti Seppänen ja käsitetaiteilija, Spartacus-säätiön puheenjohtaja JP ( Juha-Pekka) Väisänen
Taide- ja kulttuurijärjestöt vetoavat päättäjiin Länsi-Saharan kansanäänestyksen järjestämiseksi 

Länsi-Saharaa kutsutaan Afrikan viimeiseksi siirtomaaksi. Useat maat, Mauritania, Espanja ja viimeksi 1975 alkaen Marokko ovat miehittäneet Länsi-Saharaa. YK:n tavoite on järjestää kansanäänestys Länsi-Saharan itsenäisyydestä. Kansalaisjärjestöt Suomessa ja kansainvälisesti arvostelevat EU-politiikkaa ihmisoikeuksia rikkovana, Marokon kauppasuhteita suosivana ja sitä kautta Länsi-Saharaa sortavana. 
PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestöllä ja Spartacus-säätiöllä on aloite nostaa Länsi-Sahara suomalaiseen keskusteluun ja tehdä toukokuusta 2020 Länsi-Saharan solidaarisuuskuukausi. Järjestöt kutsuvat muita suomalaisia kansalaisjärjestöjä, taiteilijoita ja aktivisteja mukaan solidaarisuustyöhön. 
Järjestöt vetoavat, että eduskuntaan juuri perustettu Länsi-Sahara ystävyysryhmä edistäisi aikaisempaa näkyvämmin dialogia Suomen ja Länsi-Saharan välillä. Järjestöt haastavat eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen edistämään Länsi-Saharan asiaa mm. eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin täysistuntokeskusteluissa. Sanna Marinin hallituksen pitää YK:n tavoitteiden mukaan ottaa hallituksen tavoitteeksi kansanäänestyksen aikaansaaminen Länsi-Saharassa ja edistää sitä.   

EU-parlamentissa on lopetettava Länsi-Saharaa miehittävän Marokon kauppasuhteiden vahvistaminen ja miehitetyn alueen tuotteiden kaupan hyväksyminen. Järjestöt vetoavat parlamenttiryhmiin ja päättäjiin, jotta ne harkitsisivat uudelleen Marokon ja EU:n väliset sopimukset, ellei Marokko lopeta Länsi-Saharan miehitystä.  
Tavoitteemme on Länsi-Saharan vapautuminen Marokon miehityksestä ja että  sahrawi-kansa voisi itse alkaa päättää omasta kehityksestään ja tulevaisuudesta.  Helsingissä Helmikuussa 2020
 Juha-Pekka Väisänen  
käsitetaiteilija, Spartacus-säätiön puheenjohtaja 
  
Antti Seppänen  tanssitaiteilija, PAND taiteilijat rauhan puolesta puheenjohtaja