På svenska

Spartacus-stiftelsen är en stiftelse registrerad 1989, vars syfte är att främja och stödja den kommunistiska och arbetar­rörelsens politiska, studie- och forsknings­verksamhet, kulturella, informations­verksamhet och internationella aktiviteter.

Stiftelsen organiserar solidaritetsprojekt, forsknings- och studieprojekt samt insamlingar. Stiftelsen tar emot donationer och testamenten. Spartacus-stiftelsen är en ideell organisation som inte bedriver kommersiell verksamhet.

Stiftelsen har utvecklingssamarbetsprojekt och är en medlems­organisation i Fingo, en samarbets­organisation för finska utvecklings­organisationer. Spartacus-stiftelsen har också projekt relaterade till Europainformation.