Työväenliikkeen muuttuva kuva


Kuvassa ihmisiä rivissä lukemassa printti-Tiedonantajaa ulkona.
Tiedonantajan lukuperformanssi Tampereella syyskuussa 2009. Kuva: Veikko Koivusalo.

Tiedonantajan valokuvaaja Veikko Koivusalo on dokumentoinut ansiokkaasti suomalaista politiikkaa ja siinä toimivia ihmisiä. Spartacus-säätiön valokuvaprojekti toimii työväenliikkeen ja kansalaisyhteiskunnan historiaa tallentaneen laajan kuvamateriaalin kartoittamiseksi ja järjestämiseksi niin, että siitä olisi tulevaisuudessa hyötyä laajemmalle yhteisölle. Kuvien digitointiprojekti on aloitettu vuonna 2022. Työ kuva-arkiston järjestämiseksi jatkuu myös vuonna 2024, mutta projektin painopiste muuttuu niin, että sen tärkeimmäksi toiminnaksi muodostuu kuviin liittyvien tarinoiden ja muistitiedon kerääminen.

Filmille on tallentunut paljon tapahtumia, joilla on ollut laaja vaikutus koko yhteiskuntaan. Tiedonantajan kuvaaja oli läsnä paikoissa ja tilanteissa, joihin harvoilla muilla oli pääsy. Tästä syystä Tiedonantajan kuva-arkiston materiaali kuvaa ainutlaatuisella tavalla työväenliikkeen historiaa. Kun tämä aineisto yhdistetään laajaan taustamateriaaliin, syntyy historiallisen materiaalin arkisto, joka on sekä nyt että tulevaisuudessa työväenliikettä tutkivien ja opiskelevien arvokas lähde. Kuvien tarinoilla on myös yleisempää yhteiskunnallista merkitystä ja arvoa. 

Kuvien järjestämisen edistyessä on käynyt ilmeiseksi, että vaikkakin jo kuva-arkiston järjestäminen on mittava tehtävä, on vielä sitäkin tärkeämpää ja kiireellisempää saada talteen kuviin liittyvää tietoa niiltä ihmisiltä, jotka ovat eläneet kuvien tapahtumat ja tunnistavat niissä esiintyviä henkilöitä. 

Projektissa teemme yhteistyötä Kansan arkiston ja muiden ammattilaistahojen kanssa.

Projekti pyrkii saattamaan yhteen tutkijat, opiskelijat ja työväenliikkeen veteraanit yhteisten keskustelujen äärelle. Tämä mahdollistaa sen, että kuvien pohjalta ja niiden herättelemänä saadaan kerrottua laajasti työväenliikkeen keskeisten tapahtumien taustoja ja tapahtumakulkuja. Esimerkiksi työelämän muuttuminen vuosikymmenten aikana ja tavat, joilla työntekijät ay-liikkeen kanssa organisoivat vastarintaa ja taistelujaan ovat eläneet ajassa. 

Kiinnostavia kysymyksiä, joita projektin kautta voidaan lähestyä, ovat esimerkiksi se, miten työväenliikkeen toiminta ylipäätään on muuttunut, miten se näyttäytyi ja näyttäytyy ulospäin, sekä uusina nousseet teemat kuten ympäristöliikkeen rakentuminen ja vuorovaikutus työväenliikkeen kanssa. Se työväenliike, josta nämä kuvat kertovat, oli monin tavoin erilainen, mutta linkittyy silti nykyiseen liikkeeseen. Tämän polun selvittäminen on yksi projektin keskeisistä tavoitteista.

Lisätietoja antaa

Petra Packalén, Tiedonantajan päätoimittaja
petra.packalen@tiedonantaja.fi

Tiina Sandberg, Spartacus-säätiön varapuheenjohtaja
tiina.sandberg@skp.fi

Ihmisiä marssimassa mielenosoituksessa Helsingin keskustassa.

Hiljaisuuden rikkomisen päivän mielenosoitus Norjan äärioikeistolaisen terrori-iskun johdosta heinäkuussa 2011. Kuva: Veikko Koivusalo.
 

Toivo Koivisto ja näyttelyn avajaisiin osallistuneita.

Valokuvaaja Toivo Koiviston Kuuba-näyttelyn avajaiset helmikuussa 2010. Kuva: Veikko Koivusalo.

Ihmisiä pitelemässä kylttejä ja banderolleja vaatien siivojille parempia työehtoja ja arvostusta, banderollin edessä aktivisti puhumassa megafoniin.

Oikeutta Siivoojille -mielenosoitus Helsingin Etelärannassa lokakuussa 2008. Kuva: Veikko Koivusalo.