Testamentti Spartacus-säätiölle jatkaa luokkataistelua ja solidaarisuustyötä

Testamentti Spartacus-säätiölle jatkaa luokkataistelua ja solidaarisuustyötä

Jossain vaiheessa elämää me kaikki pysähdymme miettimään oman työmme ja taistelumme tulevaisuutta

On hyvä miettiä mitä omalta osalta voi tehdä työväenluokan taistelun jatkumiseksi silloinkin, kun me itse emme enää ole nostamassa kampanjatelttaa torilla, kun emme itse nouse enää vappulavalle puhumaan, kun emme itse lähde enää keittämään kahvia puoluejärjestön tilaisuuteen tai kun me itse emme ole enää suunnittelemassa solidaarisuustoimintaa ja edistämässä luokkataistelua.  

 Yksi hyvä ratkaisu jatkaa työtä ja taistelua on tehdä testamentti, jolla voi varmistaa, että oma ideologinen ja solidaarinen toiminta voi jatkua. Spartacus-säätiö on kommunistien keskuudessa arvostettu ja luotettava toimija Spartacus-säätiö yhteistyössä Suomen kommunistisen puolueen ja Tiedonantaja lehden kanssa taistelee arjessa kapitalismia ja kaikenlaista vääryyttä - ihmisen ja luonnon riistoa ja sortoa vastaan.    


Spartacus-säätiö on vuonna 1989 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kommunistisen ja työväenliikkeen poliittista, opinto- ja tutkimus-, kulttuuri-, tiedotus- ja kansainvälistä toimintaa.   Säätiö järjestää solidaarisuusprojekteja, tutkimus- ja opintoprojekteja sekä rahankeräyksiä. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Spartacus-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei harjoita kaupallista liiketoimintaa.   Säätiöllä on kehitysyhteistyöhankkeita ja se on suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö FINGO:n jäsenjärjestö. Spartacus-säätiöllä on myös Eurooppa-tiedotukseen liittyviä hankkeita. 

Kun haluat tehdä testamentin Spartacus-säätiölle ja keskustella asiasta, niin ota yhteyttä meihin 
puh. (09) 7743 8120, toimisto@spartacus-saatio.fi 


Ajatuksia ja ohjeita testamentin tekemiseen 

1. Mieti omat tavoitteesi 

Testamentin teossa tärkein ohjenuora on se, mitä haluat saada testamentilla aikaan. Muista, että sinun testamenttisi sisällöstä määräät vain sinä. Siksi testamentin teossa ei kannata lähteä liikkeelle valmiista malleista vaan siitä, mitkä ovat omat tavoitteesi. 

2. Pidä huolta muotoseikoista 

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin, todistajien on todistettava testamentti omilla allekirjoituksillaan. Todistajien on oltava esteettömiä, joten he eivät voi olla testamentin tekijän sukulaisia. Heidän tulee tietää, että he ovat todistamassa testamenttia, mutta testamentin tekijä saa itse päättää, haluaako hän kertoa todistajilleen testamenttinsa sisällöstä. 

3. Kirjoita käsin tai koneella 

Testamentin teksti voidaan kirjoittaa käsin tai koneella. Asiakirjaan kannattaa merkitä päiväys, vaikka sen puuttuminen ei olekaan muotovirhe. Testamentin päiväys voi esimerkiksi osoittaa, että testamentti on laadittu ennen sairastumista. 

4. Voit myös peruuttaa testamentin 

Testamentin voi vapaasti peruuttaa. Voit joko tehdä uuden testamentin, jossa ilmoitat, että peruutat kaikki aiemmat perintömääräyksesi, tai sitten voit vain hävittää testamentin. 

5. Mieti, teetkö testamentin itse vai käytätkö asiantuntijaa 

Testamentin suunnittelussa ja sisällössä on otettava huomioon monia asioita: puolison avio-oikeus tai tehty avioehto, rintaperillisten lakiosasäännökset, verotus ja aikaisempien sukupolvien testamenttimääräykset. Usein kyse on sen verran monimutkaisista kokonaisuuksista, että testamentin sisällön suunnittelussa kannattaa vähintäänkin konsultoida lakimiestä. 

Ilman testamenttia lapset ja lastenlapset perivät omaisuuden 

Ensisijaisia perillisiä ovat aina rintaperilliset, jos testamenttia ei ole. Jos perittävä on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillisiä, perinnön saa aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli. Lesken kuoltua omaisuus jaetaan lesken perillisten ja ensin kuolleen puolison toissijaisten perillisten kesken. Toissijaisia perillisiä ovat vanhemmat, sisarukset ja sisarusten lapset. 

Testamentilla voidaan muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä. 

Testamentissa voi määrätä koko omaisuudenjaosta. Jos perittävällä on rintaperillisiä, heillä on kuitenkin oikeus saada lakiosansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Muut perilliset voi sulkea pois perinnöstä testamentilla. 

Omaisuuden voi testamentata kenelle tahansa. 

Perinnön voi määrätä myös esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle. 

Testamentata voi myös yksittäisen esineen. 

Voit päättää testamentissa paitsi koko omaisuudestasi myös esimerkiksi kesämökistäsi, kakkosasunnostasi tai yksittäisestä esineestäsi. Riitojen välttämiseksi suvun arvokorut tai tunnearvoa sisältävä irtaimisto kannattaa määrätä esinekohtaisesti nimetyille saajille.