Aineistoja

Ekologisesti kestävää kehitystä  Kuubassa

Miten yhdistää ympäristön suojelu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus? Kuuban kehitys tarjoaa siitä esimerkin. Maailman luonnonsäätiön mukaan Kuuba täyttää maan valtioista parhaiten kestävän kehityksen kriteerit.

Kuuba on kuitenkin kehitysmaa ja USA:n julistama saarto vaikeuttaa kuubalaisten elämää. Spartacus-säätiö on toteuttanut yhteistyössä Suomen kommunistisen puolueen kanssa konkreettista solidaarisuushanketta, jolla tuetaan kuubalaisten ympäristöjärjestöjen julkaisutoimintaa ja ekologista kasvatustyötä. 

Neljäs kirja ilmestyi

Säätiön kuubalaisena yhteistyökumppanina on Kuuban eläintieteellinen seura. Sen puheenjohtaja Hiram Gonzales koordinoi Kuubassa solidaarisuusprojektin toteuttamista. Panoksensa ovat antaneet myös Ekologian ja systematiikan instituutti sekä eräät ympäristöjärjestöt.

Hiram GonzalesSäätiön tuella ilmestyi kesäkuun lopulla kuubalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden valmistama kirja Mamíferos en Cuba, joka esittelee perusteellisesti kuubalaisia nisäkkäitä. Kirjan painotuoreet kappaleet otti vastaan Kuuban suurlähettiläs Sergio Gonzáles.

Teos on jatkoa sarjalle, jossa on aiemmin julkaistu kirjat Kuuban linnuista, matelijoista ja sammakoista sekä maanilviäisistä.

Kuuba kuuluu maailman lajirikkaimpiin alueisiin. Yli puolet Kuubassa tavattavista kasvi- ja eläinlajeista on endeemisiä eli niitä esiintyy koko maailmassa vain tällä saarella. Spartacus-säätiön tuella julkaistut kirjat ovat ensimmäiset kuubalaisten itse valmistamat kattavat esitykset Kuuban linnuista, matelijoista, nilviäisistä, nisäkkäistä ja niiden ekologiasta. 

Uutta tietoa luonnosta

Kirjat ovat saaneet erittäin positiiviset arviot kansainvälisissä luonnontieteellisissä konferensseissa ja julkaisuissa. 

Suurin osa kirjoista on lahjoitettu kouluihin, kirjastoihin ja luontokeskuksiin. Niiden aineistosta on tehty myös opetusohjelmia ja muuta ympäristökasvatuksen materiaalia. 

Samalla on selvitetty uhanalaisten lajien erityispiirteitä ja suojelutarpeita. Projekti on johtanut eräisiin uusiin päätöksiin esimerkiksi lintujen pesimäalueiden rahoittamisessa. 

Köyhille alueille tukea

Projektin aineistoa on käytetty Universidad para todos – Yliopisto kaikille –kampanjassa, jonka tarkoituksena on edistää etäopiskelua. Myös syrjäisillä ja köyhillä alueilla sijaitsevat koulut ja kirjastot ovat saaneet korkealaatuisia luontokirjoja, joiden hankkimiseen ei muuten olisi varaa. Aineistoa käytetään myös luontomatkailun edistämisessä. 

Niin tärkeää kuin ekologinen kasvatus onkin, ratkaisevaa on kuitenkin talouden käytännöllinen ekologinen rakennemuutos. Kuubassa se näkyy muun muassa siirtymisenä tuuli- ja aurinkovoiman käytön laajentamisessa, ympäristöystävällisempien maanviljelystapojen soveltamisessa, elintarviketuotannon omavaraisuuden lisäämisessä ja metsäpinta-alan laajenemisessa. Kaunis kirja Kuuban perhosista kehitysyhteistyöhankkeena 

Kuubalaisella luonnonsuojelu- ja ympäristökasvatustyöllä on yhteinen ongelma maan koululaitosten kanssa: Molemmilta puuttuu opetusmateriaaliksi soveltuvia korkealaatuisia oppikirjoja. Spartacus-säätiö päätti tarttua tähän ongelmaan ja käynnisti Kuuban Eläintieteellisen seuran kanssa kehitysyhteistyöprojektin, jonka puitteissa on nyt ilmestynyt kirja Kuuban perhosista.

Perhoset ovat suuren ja endeemisyysasteeltaan rikas osa kuubalaista luontoa. Spartacus-säätiön ja Kuuban eläintieteellisen seuran yhteistyönä syntynyt kirja tarjoaa niistä kattavat tiedot kaikille luonnosta kiinnostuneille koulutustasoon katsomatta.

- Tämä kirja tarjoaa laajan esityksen tästä hyönteislahkosta ja sen ominaisuuksista, keskittyen etenkin kuubalaiseen lajistoon. Tämän se tekee sellaisella tieteellis-popularistisella tavalla, että myös aiheesta kiinnostuneet maallikkolukijat saavat helposti kokonaiskäsityksen lahkosta ja sen ominaisuuksista, toteaa kirjan esipuheen kirjoittanut tohtori Martha Pérez Álvarez, joka toimii professorina Havannan yliopiston biologian tiedekunnassa.

Kolmessatoista kappaleessaan kirja kartoittaa perhosten yleiset piirteet, elämän vaiheet, suhteet muihin eliöihin, kommunikaatiotavat, sekä havainnollistaa hyönteislahkon suuren endeemisyysasteen Kuubassa. Lukukokemusta rikastuttaa loistava kuvitus, joka perustuu Julio Larramendin ja Rayner Núñezin otamiin tasokkaisiin valokuviin.

- On ilmeistä, että mitä paremmin tunnemme tämän hyönteisryhmän monimuotoisuuden, sitä paremmin pystymme suojelemaan niitä ja sitä kautta koko ekosysteemiä, sekä lisäämään osaltamme inhimillisen tietämyksen määrää, toteaa Pérez Álvarez.

Kirja on jo viides kuubalaisten itse tämän kehitysyhteistyöhankkeen puitteissa valmistama teos. Aiempien kirjojen tapaan tämänkin kirjan aineistosta tuotetaan myös muuta aineistoa ekologiseen kasvatustyöhön ja luonnonsuojeluun Kuubassa.

Kuuba-projektin puitteissa syntyneitä luontokirjoja käytetään mm. Universidad para todos hankkeessa, jossa kuubalaisia kannustetaan opiskelemaan myös luonnontieteitä. Lisäksi kirjoja jaetaan ilmaiseksi paikallisiin luontokeskuksiin ja oppilaitoksiin. Tarkoituksena on lisätä kuubalaisten tietoisuutta ympäristönsä erikoislaatuisuudesta ja näin innostaa heitä sen suojeluun.

Kuuban luonnossa tavataan laaja edustus tästä ryhmästä ja erilaisia Lepidoptera-lahkoon kuuluvia lajeja on saarella yhteensä lähes 1400. Ne asuttavat kaikkia Kuuban maa-alueita ja muodostavat tärkeän osan ravintoketjuissa sekä osallistuvat lukuisten kasvien pölytykseen.