Ihmisoikeustyötä unohtamista vastaan - Laura KumpuniemiKansainvälinen solidaarisuustyö ry:n -  Kv-solidin puheenjohtaja Laura Kumpuniemi pitää järjestöjen yhteistyötä Länsi-Saharan solidaarisuustyössä tärkeänä. Kumpuniemi on tyytyväinen eduskuntaan perustetusta Länsi-Saharan ystävyystyhmästä. 

Spartacus-säätiöllä ja PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestöillä on aloite tehdä toukokuusta 2020 sahrawi-solidaarisuuden kuukausi.  

Lisäämään tietoisuutta Länsi-Saharasta ja kutsumaan mukaan kansalaisvaikuttamiseen järjestetään Solidaarisuuskohtaamisia tilaisuuksia Keskustelut käydään kevään 2020 aikana Pandilassa taiteilijoiden rauhanjärjestön galleria-toimintatilassa osoitteessa Pengerkatu 22, Helsinki. 

Kiinnostavat ihmiset kertovat omin sanoin, miten he ovat käytännössä kohdanneet solidaarisuuden ja mitä Länsi-Saharan kulttuurin ja todellisuuden kohtaaminen on heissä saanut aikaan. 

Kv-solid ja Länsi-Sahara

Suomessa on useampikin kansalaisjärjestö, joka toimii Länsi-Saharan hyväksi. Kansainvälinen solidaarisuustyö ry - KV-Solid on tunnettu mm Länsi-Saharaan kohdistuvasta solidaarisuustyöstä. Laura Kumpuniemi on Kansainvälisen solidaarisuustyön puheenjohtaja. Kumpuniemi osallistuu 19.2.  Solidaarisuuskohtaamisia-tilaisuuteen Pandilassa. 

Kansainvälinen solidaarisuustyö ry (Kv-solid) on tehnyt Länsi-Sahara-työtä aktiivisesti noin vuodesta 2012 lähtien. Kv-solid on pitänyt Länsi-Saharan tilannetta ja sahrawien itsemääräämisoikeutta esillä, koska jäätyneestä konfliktista puhutaan ja tiedetään Suomessa yleisesti ottaen vain hyvin vähän. 
Kansainvälinen solidaarisuustyö on tukenut Länsi-Saharan sahrawien omaa toimintaa erityisesti nuorten ja opiskelijoiden aktiivisuuteen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisvalmiuksien parantamiseen liittyen Länsi-Saharan pakolaisleireillä ja  osallistaen myös miehitetyn alueen asukkaita ja diasporassa eläviä. 
  • - Suomessa ei ole monia Länsi-Saharan tilannetta esillä pitäviä tahoja, joten pienten toimijoiden yhteistyö on erittäin tärkeää. Kv-solidilla on suunnitteilla jatkaa Länsi-Sahara työtä myös jatkossa ja tukea sahrawien itsemääräämisoikeutta ja heidän omaa kansalaisaktivismiaan tilanteen esiin nostamiseksi kansainvälisillä areenoilla, kertoo Laura Kumpuniemi 
Viime vuosina lisääntyneet kansainväliset jännitteet maailmalla lisäävät mahdollisuutta, että vanhat, unohdetut konfliktit uhkaavat jäädä uudempien ja akuuttien tilanteiden varjoon.  
  • - Vaikka Länsi-Saharan tilanne on ollut rauhallinen jo monta vuosikymmentä, se voi kuitenkin puhjeta väkivaltaiseksi uudelleen, mikäli muutoksia ei saada aikaan. Tämän vuoksi kaikkialla, myös Suomessa, on tärkeää tehdä työtä Länsi-Saharan tilanteen edistämiseksi. Lisäksi kansainväliset solidaarisuudenosoitukset antavat toivoa ja uskoa sahraweille itselleen, joten solidaarisuudenosoitukset ja kiinnostus heidän asiaansa kohtaan myös pienestä Suomesta voi olla merkityksellistä myös henkilökohtaisella tasoilla - sekä suomalaisille että sahraweille, sanoo Kumpuniemi. 
 Suomen eduskuntaan on vuoden vaihteessa perustettu Länsi-Saharan ystävyysryhmä. Kansanedustaja Pia Lohikoski (vas) on ryhmän puheenjohtaja.  

  • - Olimme järjestönä tapaamassa Pia Lohikoskea lokakuussa ja olemme hyvin iloisia, että Länsi-Sahara-ystävyysryhmä on nyt perustettu. Tämä tarkoittaa kansalaisjärjestöjen näkökulmasta sitä, että meillä voi olla jatkossa suorempi yhteys Länsi-Saharan asiaan perehtyneisiin ja siitä kiinnostuneisiin kansanedustajiin. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä kansanedustajien kanssa ja järjestäneet esimerkiksi vuonna 2018 Pikkuparlamentissa tapahtuman, jossa käsiteltiin Länsi-Saharan luonnonvaroja koskevia poliittisia kysymyksiä. Paikalla oli MMM:n edustaja ja Paavo Arhinmäki. Länsi-Saharan tilannetta on tärkeää pitää esillä kansallisessa päätöksenteossa, korostaa Kumpuniemi 
 Rikkaat järjestävät perinteisesti hyväntekeväisyystoimintaa ja keräävät näkyvästi rahaa erilaisissa gaalatilaisuuksissa. Suomessa työväenliikkeen solidaarisuutta koordinoidaan mm Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksesta SASKissa, jossa solidaarisuuden idea elää edelleen vahvana.  
  • - Solidaarisuus tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti sitä, että voi osoittaa sanoin ja teoin toiselle ihmiselle tai ihmisryhmälle, että heidän tilanteensa on huomionarvoinen ja että sen parantamiseksi ollaan valmiita toimimaan myös muualla. Ihmisoikeudet ovat olleet aktivismini ytimessä ja lähellä sydäntäni jo pitkään, ja niiden tukeminen, joiden ihmisoikeuksia on loukattu, on minulle tärkeää solidaarisuustyötä, korostaa Kumpuniemi 

  • - Ihmisoikeustyössä tarvitaan useimmiten pitkäjänteistä työtä, eikä pikavoittoja ole, mutta solidaarisuuskampanjoinnissa tuloksia ja palautetta voi saada joskus myös nopeammin. Viesti, jonka olen saanut useammiltakin tuntemiltani sahraweilta on, että he haluavat, ettei heidän tilannettaan unohdeta. Kun olemme olleet mukana levittämässä viestiä jostain ajankohtaisesta solidaarisuuskampanjasta, vilpitön kiitos osallistumisesta voi tulla hyvinkin nopeasti niiltä, joita asia koskee, kertoo Kansainvälinen solidaarisuustyö ry Kv-solidin puheenjohtaja Laura Kumpuniemi.