Spartacus-säätiö Maailma kylässä -festivaalilla 25.-26.5.2024 / Spartacus Foundation at the World Village Festival on 25th & 26th May 2024

 

Fingon banneripohja, jossa kuva Maailma kylässä -festivaalin osallistujista, ylhäällä tekstit "Olemme mukana! Join us!" ja "Courage changes the world", alhaalla festivaalin logo ja tekstit "Maailma kylässä -festivaali" ja paikka ja aika, kuvan keskellä punaisella taustalla tietoa Spartacus-säätiön teltasta.
Nähdään Maailma kylässä -festivaalilla 25.-26.5.! In English below!

Spartacus-säätiön teltalla on mahdollista kuulla ja keskustella yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tehtävästä työstä oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden, rauhan, ihmisoikeuksien ja ympäristön eteen Suomessa, Euroopassa ja globaalisti. 

Tähän työhön kutsumme myös sinut mukaan! Kuulemme mielellään myös ideoita ja ajatuksia toiminnan vahvistamiseksi. 

Myymme teltallamme kirjoja ja muita tuotteita sekä jaossa on myös erilaisia materiaaleja. Tervetuloa teltallemme! 

Spartacus-säätiö on vuonna 1989 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kommunistisen ja työväenliikkeen poliittista, opinto- ja tutkimus-, kulttuuri-, tiedotus- ja kansainvälistä toimintaa. 

Säätiö järjestää solidaarisuusprojekteja, tutkimus- ja opintoprojekteja sekä rahankeräyksiä. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Spartacus-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei harjoita kaupallista liiketoimintaa. 

Säätiöllä on kehitysyhteistyöhankkeita ja se on Fingon jäsenjärjestö. Spartacus-säätiöllä on myös Eurooppa-tiedotukseen liittyviä hankkeita. 

Facebook-tapahtumasivu

*** 

At the Spartacus Foundation's tent, it is possible to hear and discuss the work we are doing together with our partners for justice, solidarity, peace, human rights and the environment in Finland, Europe and globally. 

We invite you to join this work too! We are also happy to hear ideas and thoughts to strengthen the action. 

We sell books and other products at our tent, and also distribute various materials. Welcome to our tent!

Spartacus Foundation is a foundation registered in 1989, the purpose of which is to promote and support the political, study and research, cultural, information and international activities of the communist and labor movement. 

The foundation organizes solidarity projects, research and study projects, and fundraising. The foundation accepts donations and bequests. Spartacus Foundation is a non-profit organization that does not engage in commercial business. 

The foundation has development cooperation projects and is a member organization of Fingo, a cooperation organization of Finnish development organizations. Spartacus Foundation also has projects related to Europe Information.

Facebook event page