Tiedotus


Tukea vaihtoehtoiselle medialle 

Spartacus-säätiö järjestää tukikeräyksiä Tiedonantaja-lehdelle, joka ei saa muille valtakunnallisesti ilmestyville poliittisille sanomalehdille parlamentaarisin perustein jaettavaa valtion tukea.

Tiedonantaja on maamme ainoa kuukausittain printtinä ja diginä ilmestyvä ja valtakunnallisesti leviävä kommunistinen sanomalehti. Kuukausittaisten numeroiden lisäksi erilaisia juttuja julkaistaan lehden nettisivuilla tiedonantaja.fi.


Eurooppa tienhaarassa 

Euroopan unionin ja koko Euroopan kehitys on monella tavalla tienhaarassa. Spartacus-säätiö on julkaissut Eurooppa-politiikkaa monipuolisesti käsittelevän lehden, jossa käsitellään vasemmistolaisia vaihtoehtoja eriarvoisuutta lisäävälle ja epädemokraattiselle EU-politiikalle.

Eurooppalaisen Lexit-verkoston norjalainen aktiivi, tutkija Idar Helle kertoo vasemmistolaisesta vaihtoehdosta EU:lle, Left Exit. Tutkija Antti Ronkaisen haastattelussa arvioidaan asioita, joihin vasemmiston pitäisi kiinnittää huomiota EU-politiikassa. Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen puheenjohtaja Arjo Suonperä kirjoittaa EU:sta syventyvänä liittovaltiona ja suurpankkien tukiorganisaationa.

Tiina Sandbergin kirjoituksessa sanotaan Euroopalle kyllä, mutta EU:lle ei. Lehdessä kerrotaan myös siitä, mitä voitaisiin tehdä EU-maissa työttömyyden ja työehtojen heikentämisen torjumiseksi.

Venäjän kehitystä arvioidaan kahdessa artikkelissa. Toisessa kerrotaan arvioita Lokakuun vallankumouksesta ja nykyisen kansainvälisen työväenliikkeen sosialistisista tavoitteista. Toinen artikkeli kertoo siitä, miten Venäjän vallankumous avasi tien Suomen itsenäistymiselle.

Oxfamin Yhdysvaltojen toimintaa johtava Abby Maxman kirjoittaa lehdessä siitä, miten globaali eriarvoisuus estää kestävää kehitystä. Marko Korvelan artikkelissa kerrotaan, miten EU hyötyy Iranin uusliberalistisesta talouspolitiikasta. Lisäksi esitellään Pelastakaa Lapset -järjestön raporttia lasten köyhyydestä ja syrjäytymisestä Euroopassa.

Lehteä saa maksutta Spartacus-säätiön toimistolta. Tiedotushankkeelle on saatu tukea Eurooppa-tiedotuksen kansalaisjärjestöille jakamista avustuksista.